Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja muut läsnäolijat,

Meillä on käsissämme pitkään valmistelussa ollut vuoden 2019 talousarvioesitys. Prosessi on ollut haastava ja vaatinut paljon työaikaa niin viranhaltijoilta kuin meiltä päättäjiltäkin. Toivomme, että talousarviota kehitetään edelleen. Esitystavan tulee olla yhdenmukainen kaikkien hallintokuntien osalta. Samalla tulee lautakuntien käsittelyä kehittää, jotta he pääsevät vaikuttamaan asiaan hallintokuntien osalta. Kaupunginhallitus istui viikko sitten lähes kaksitoista tuntia asian parissa. Toivottavasti tänään ollaan jo siinä vaiheessa, että asiat ovat ehtineet kypsyä päätettävään muotoon, eikä kokous veny niin pitkäksi.

Talouden tasapainoa tavoitellaan pidemmällä tähtäimellä, mutta muutokselle pitää antaa aikaa. Hätäilemällä tulee hätäisiä ratkaisuja. Harkitsemalla tulee harkittuja ja johdonmukaisia ratkaisuja. Tuleva vuosi tuo tullessaan paljon isoja kokonaisuuksia päätettäväksi. Selvitysten myötä voimme tehdä mahdollisimman hyvin kuntalaisia ja Riihimäen kaupungin tulevaisuutta tukevia päätöksiä, jotka pohjautuvat yhdessä rakentamaamme strategiaan.

Tässä kuluneen vuoden aikana on ollut ilo kuulla muiden kuntien edustajilta kehuja strategiastamme erilaisissa tilaisuuksissa. Kehujat sanovat, että meiltä löytyy juuri oikeanlaiset elementit, joita tulevaisuudessa tarvitaan. Pohja on siis kunnossa. Se ei tietenkään vielä riitä, vaan strategiasta pitää saada johdettua asioita määrätietoisesti käytännön tasolle asti.

Uskomme vakaasti olevamme oikealla tiellä.

Joitain esimerkkejä:

Asemanseudun kehittäminen etenee pala palalta. Yhteistyökumppaneiden kanssa visioidaan ja pian toteutetaan. Kesällä hyväksymämme kaupungin osallisuusohjelman päälupaus kuuluu ”Riksu tehdään yhdessä”. Kuntalaiset onkin otettu reippaasti mukaan ja osallistuminen on ollut aktiivista.

Työpajoissa on visioitu ahkerasti, ja karttapohjaiseen verkkokyselyyn tuli lähes neljätuhatta merkintää yli seitsemältäsadalta vastaajalta. Riihimäkeläiset haluavat siis kehittää kaupunkiamme myös teoin, ei pelkästään sanoin. Puskista huutelu on helppoa, muutokseen tarvitaan kuitenkin tekijöitä. Meidän tehtävämme on yhdessä kaupungin henkilöstön kanssa mahdollistaa kuntalaisten osallistuminen ja käyttää saamaamme näkemystä viisaasti.

Ei kysyvä tieltä eksy.


Tämä lienee valtuuston viimeinen talousarviokokous tässä salissa ja rakennuksessa. Ensi vuonna valmistuva uusi Uramon koulu tulee toimimaan myös valtuuston kokousareenana. Tätä voidaan pitää hyvänä esimerkkinä siitä, minkälaisiin ratkaisuihin tekeillä olevan palveluverkkoselvityksen tulosten perusteella pyritään. Samojen seinien sisällä voi tapahtua monenlaista. Päivisin lapset täyttävät päiväkodin ja koulun, iltaisin seurat liikuttavat jäseniään liikuntasalissa ja valtuutetut kokoustavat monikäyttötilaksi muotoutuvassa koulun ruokasalissa. Tehokasta, yhteisöllistä, taloudellista ja ekologistakin. Tällaiset ratkaisut ovat pian nykypäivää, ainakin Riihimäellä. Palveluverkkoselvityksen valmistuttua voimme tehdä tilojen käytön suhteen ratkaisuja vahvasti tulevaisuus mielessä.

Arvoisa puheenjohtaja,

Nämä ja monet muut asiat tulevat etenemään tulevana vuonna, jonka talousarviosta päätämme tänään. Talousarviovuonna lainamäärä tulee kasvamaan, mutta siitä eteenpäin näkymät näyttävät paremmilta talouden suhteen. Sosialidemokraattisen valtuustoryhmän näkemys on, että kaupungin toiminnassa tulee tähdätä pitkäjänteisyyteen. Talouslukujen osalta vuositason vaihtelu on hyväksyttävää, tärkeintä on turvata palvelutaso ja talous pitkässä juoksussa. Toimintatapojen uudistaminen ei tapahdu hetkessä.


Kuluvana vuonna käynnistynyt muutosvalmennus yli sadalle henkilölle esimiesportaassa on merkittävä askel kohti toimivampaa organisaatiota. Hyviä esimerkkejä poikkihallinnollisesta yhteistyöstä on jo roimasti, mutta tekemistä vielä riittää. Niin kaupungin työntekijöiden kuin poliittisten päättäjienkin osalta tuloksellisin toimintatapa on yhteispeli. Tässä ollaan menty huimin harppauksin eteenpäin ja siitä ansaitsee kiitoksen jokainen tässä salissa ja muissakin toimielimissä päätöksiä tekevä kuntalainen, jota poliitikoksi kutsutaan.

Älkää pitäkö sitä itsestäänselvyytenä. Yhteisen näkemyksen löytäminen on monesti vaikeaa. Oleellista on keskinäinen luottamus ja ilmapiiri, jossa päätöksiä tehdään. Näkemyserot ja äänestykset kuuluvat demokratiaan. Yhtälailla siihen kuuluu neuvotteleminen ja kompromissien tekeminen. Kaikkia näitä kuulunee tähänkin päivään.

Kuluvan vuoden osalta huolena on edelleen väestönkehitys. Siinä meille yhteinen tavoite. Suunnan muuttaminen ei ole helppoa, mutta meillä on mahdollisuus päätöksillä siihen vaikuttaa. Itseasiassa siihen pystyy jokainen vaikuttamaan päätöksenteon lisäksi teoillaan, ja keskusteluissa

niin kasvotusten kuin sosiaalisen median ja lehtienkin palstoilla. Negatiivisuudella on harvoin kovin rakentava vaikutus.

Henkilökohtaisesti uskon käänteen tapahtuvan ensi vuoden aikana. Ripeä rakennustahti tuo keskustan alueelle sadoittain uusia asuntoja. Väestönkehitykseen vaikuttavat asiat ovat kuitenkin valtavan moninaisia ja huomattavan vaikeasti ennustettavia. Siispä meidän kaikkien tulee seurata aikamme ilmiöitä ja pyrkiä perustamaan päätöksemme saatavilla olevaan tietoon.


On tänä vuonna saatu jotain aikaankin.

Panostukset työllisyyden hoitoon näkyy työllisyystilastoissa. Työttömien määrä on ollut jo hyvän aikaa laskusuunnassa, ja selvästi valtakunnan keskiarvon alapuolella.

Teatterin jatkon turvaamiseksi löydettiin ratkaisu, joka takaa ammattiteatterin säilymisen Riihimäellä. Myös ruokapalveluiden järjestämisessä päästiin ratkaisuun. Pian näemme mikä on lopputulos.

Robotiikan saralla haetaan erityistehtävää lukioon ja aikuislukioon, ja tammikuussa on vuorossa Riihimäellä järjestettävät EM-kilpailut. Nyt täytyy myöntää, että vaikka kävin 90-luvulla ATK-tunneilla Karan yläasteella, en tiedä mitä EM kisojen aihe VEX IQ tarkoittaa.

Mutta ei se mitään hienoa, että meillä on rohkeutta tarjota lapsillemme tulevaisuus sellaisten asioiden parissa, joista itsellämme ei ole kokemusta.

Tästä tullaankin digitalisaatioon. Digiloikka on meidän osalta monessa mielessä vielä tekemättä. Pysyäksemme kehityksessä mukana tarvitsemme oikeanlaista osaamista ja resurssia. Peruspalveluiden turvaaminen on kuntalaisille tärkeää. Se edellyttää kuitenkin taustalla tehokkaasti toimivia ja ajanmukaisia tukipalveluita.

Arvoisa puheenjohtaja,

Kaikkiin näihin asioihin liittyy paljon erilaisia vaihtoehtoja ja harvoin on olemassa yhtä ainoaa oikeaa ratkaisua. Riippumatta siitä, mihin valintoihin päädytään, onnistuminen on mahdollista ainoastaan motivoituneen ja hyvinvoivan henkilöstön myötä. Riihimäen Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä haluaa lausua kiitoksensa henkilöstölle kuluvan vuoden arvokkaasta työstä kaupungin kaikissa yksiköissä.

Tehkäämme tänään sellaisia päätöksiä, jotka mahdollistavat sen päivittäisen laadukkaan työn jatkumisen.

Leave a comment

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *