Jätimme otsikon mukaisen valtuustoaloitteen vuoden 2020 viimeisessä kaupunginvaltuuston kokouksessa. Vuoden 2019 kouluterveyskyselyyn vastanneista 8. ja 9. luokkalaisista riihimäkeläisistä nuorista 3,5 % ilmoitti tulevansa kiusatuksi useita kertoja viikossa. Lukuvuoden aikana kiusatuksi ilmoitti tulleen 15,6 % vastaajista, ja 17,1 % kokeneensa fyysistä uhkaa.


Monien myöhempien elämänvaiheiden ongelmien on todettu juontavan juurensa lapsuuden kokemuksiin. Koulukiusaaminen jättää pysyvät arvet, joten panostus varhaiseen puuttumiseen on tärkeää. Kiusaaminen ei rajoitu pelkästään kouluun, vaan sitä ilmenee elämän kaikilla osa-alueilla. Erityisesti sosiaalisessa mediassa tapahtuva kiusaaminen on kasvava trendi. Sosiaalinen media on luonut alustan uudenlaiselle kiusaamiselle ja väkivallan harjoittamiselle, jonka havaitseminen ja johon puuttuminen on aiempaa haastavampaa. Perheet ja lasten kanssa työskentelevät tahot tarvitsevat resursseja ja työkaluja ongelmien havaitsemiseen ja niihin puuttumiseen.Ihmisen kasvun ja hyvinvoinnin kannalta pysyviä haittavaikutuksia tuova kiusaaminen ja henkinen väkivalta nousee säännöllisesti otsikoihin silloin, kun pahoinvointi purkautuu fyysisinä väkivallan tekoina esimerkiksi koulumaailmassa. Usein vakavimmissa nuorten tekemissä väkivallanteoissa taustalla on pitkäaikaista kiusaamista. Henkinen väkivalta, syrjään jättäminen ja kiusaamisen hiljainen hyväksyminen ovat valitettavasti päivittäistä arkea monille ilman otsikoitakin. Ongelmiin puuttuminen edellyttää ymmärrystä siitä, että meidän kaikkien sanoilla ja teoilla on merkitystä. 


Lasten ja nuorten keskuudessa tapahtuvaa kiusaamista kyllä paheksutaan yleisesti, mutta jostain syystä kiusaamisesta tulee ikäänkuin hyväksytympää, kun aikuiset menevät työpaikoilleen tai kirjautuvat some-tileilleen. Aikuiset näyttävät esimerkkiä — niin hyvässä kuin pahassa — lapsille ja nuorille siitä, miten toisia kohdellaan kasvotusten, selän takana tai sähköisten viestintävälineiden kautta. Meidän kaikkien kannattaa miettiä toimimmeko itse hyvänä vai huonona esimerkkinä. Kynttilän sytyttäminen väkivallan uhrin muistolle ei riitä, jos tämän jälkeen sytyttäjä marssii kotiin, ja alkaa näpytellä ihmisiä herjaavia tai maalittavia kirjoituksia valitsemalleen keskustelupalstalle. Näiden kohteena oleva henkilö voi olla seuraava, joka päätyy tekemään itselleen tai toisille jotain peruuttamatonta.

Aloitteessamme esitimme, että Riihimäen kaupunki aloittaa poikkihallinnollisen kiusaamisen vastaisen ohjelman, jolla tähdätään kiusaamisen juurisyihin puuttumiseen. Tavoitteena on parantaa ongelmien varhaista havaitsemista ja niihin puuttumista kaikissa lapsiin ja nuoriin vaikuttavissa palveluissa, yhteistyössä poliisin ja sosiaali- ja terveysviranomaisten kanssa.
Yritämme nyt saada aikaiseksi isoa muutosta. Se ei onnistu pelkästään viranhaltijoiden tai päättäjien toimesta, vaan muutokseen tarvitaan kaikkia.

Oletko sinä mukana?

Me olemme.


Riihimäen Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä


One thought to “Riihimäestä kiusaamisen vastainen kaupunki”

Leave a comment

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *