Kiitos

Olo on väsynyt mutta onnellinen. Sain eduskuntavaaleissa 2439 ääntä, ja ensikertalaisena se on kyllä hieno määrä. Lähes kaksi ja puolituhatta hämäläistä antoi minulla ainoan käytettävissä olleen äänensä. Riihimäellä SDP otti selvästi suurimman äänisaaliin, ja itse sain toiseksi eniten ääniä kaikista ehdokkaista…

Read more
Kevennetäänkö ansiotuloveroja?

Valtionvelan kasvaessa talouskysymykset ovat nousseet keskusteluun myös muiden kuin päättäjien keskuudessa, ja velkaantuneisuus on alkanut huolettaa turuilla ja toreilla. Jotkut puolueet ovat luvanneet reippaita leikkauksia valtion menoihin, mikä johtaisi luonnollisesti jonkinlaisiin leikkauksiin myös peruspalveluissamme. Tälle vastapainona on esitetty ansiotuloverotuksen keventämistä…

Read more
Pitäisikö polttoaineiden veroja alentaa?

Polttoaineiden hinta nousi viime vuonna ennätyshintoihin, mikä vaikutti kaikkien ihmisten elämään suoraan tai välillisesti. Luonnollisesti esiin nousee tällaisessa tilanteessa valtion vastaantulomahdollisuudet veronalennusten muodossa. Helppo olisi sanoa, että ehdottomasti näin tulisi tehdä, mutta syvemmälle kysymykseen pureutumalla tämäkin asia näyttäytyy monitahoisempana…

Read more
Saadaanko huumeongelmia kuriin käytöstä rankaisemalla?

Suomessa huumausaineisiin liittyvät ongelmat ovat lisääntyneet jatkuvasti, ja lähivuosina erityisesti nuorten huumeiden käyttö on yleistynyt huolestuttavalle tasolle. Meillä on käsissämme ongelma, jolle tulee todella tehdä jotain. Useat päihdetyön asiantuntijat näkevät, että ongelmiin päästäisiin paremmin käsiksi, kun huumeiden käyttäjien kanssa toimiva taho ei olisi ensisijaisesti poliisi ja oikeuslaitos, vaan sosiaali- ja terveystoimen ammattilaiset…

Read more
Ruotsin kieli vapaaehtoiseksi?

Keskustelu ns. pakkoruotsista on jatkuva puheenaihe maassamme. Keskustelu on aina yhtä polarisoivaa, ja analyyttistä pohdintaa aiheen ympäriltä on vaikea löytää. Koen ongelmalliseksi sen, että kielten merkitystä osana yleissivistystä nostetaan niin vahvasti esiin, kun keskustellaan siitä, millä tavalla ja kenelle ruotsia maassamme opetetaan. Kielitaito on luonnollisesti aina hyvästä…

Read more
Pitääkö tänäkin vuonna maksaa ylimääräinen lapsilisä?

Venäjän Ukrainaan kohdistaman täysimittaisen hyökkäyssodan huippuunsa sysäämä inflaatio on iskenyt monesta suunnasta myös suomalaisiin. Lapsiperheiden elinkustannukset ovat olleet kovassa nousussa, kuten kaikkien muidenkin. Eduskunta päätti maksaa vuoden 2022 joulukuun lapsilisät tuplana lapsiperheiden tueksi. Kaikki ottivat tämän varmasti ilolla vastaan…

Read more
Pitäisikö koko ikäluokan osallistua kutsuntoihin?

Asevelvollisuus koskee Suomessa vain miehiä. Nykyään myös naiset voivat hakea asepalvelukseen, mutta tämä perustuu vapaaehtoisuuteen. Naisten asepalveluskin tuntui aluksi monesta erikoiselta, mutta on vakiinnuttanut asemansa luonnollisena osana Suomen puolustusvoimia. Varusmiespalvelus ei ole ainoa keino asepalveluksen suorittamiseen…

Read more