Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja muut kokouksen seuraajat

Tämän valtuustokauden aikana on kaupungin eri toimielimissä, myös täällä valtuustossa, ollut esillä kipeitä säästökohteita, suoria leikkauksia palvelutasoon tai erilaisten maksujen korotuksia. Melko usein on vältetty tekemästä näitä päätöksiä, ja perusteltu tätä sillä, että odotetaan mieluummin palveluverkkoselvityksen valmistumista, jos sieltä löytyisi järkeviä toimintojen yhdistämisiä tai kiinteistöratkaisuja, ettei tarvitsisi näitä edellämainittuja leikkauksia tehdä. Nyt ollaan sitten siinä tilanteessa, että selvitykset on tehty.

Ei tullut helppoja asioita tätäkään kautta päättäjille päätettäväksi.

Selvitys valmistui kuukausia myöhässä, ja tuotiin sitten pikapikaa päätettäväksi. Siinä vaiheessa usein hitaiksi parjatut päätöksenteon rattaat pyörähtivät useimpien mielestä liian nopeasti, joten ollaan jo maaliskuussa, kun valtuusto pääsee asiaa käsittelemään. Sinänsä asia on niin pitkälle luotaava, että kuukausilla ei kokonaisuuden kannalta pitäisi olla väliä. Kuitenkin tietyt ratkaisut ja toiminnot elävät tarkan vuosikalenterin mukaisesti, ja mm. ensi syksynä koulunsa aloittavien koulupaikkojen päättäminen on aiheuttanut harmaita hiuksia useassa perheessä. Toivottavasti toissijaisen haun jälkeen paikat ja ryhmäkoot asettuvat mahdollisimman hyvin.

Vaikka alkuperäisestä aikataulusta ollaan auttamattomasti myöhässä, valmistelussa esiinnousseisiin tietoihin ei ymmärrettävästi oltu tyytyväisiä. Lisäselvityksiä on saatu, mutta näin laajaa kokonaisuutta on helpompi hahmottaa vaihtoehtojen kautta. Niitä on tullut pyydettyä, mutta lopulta päättäjille tuotu esitys oli melkolailla vaihtoehdoton. Osa asioista on sellaisia, jotka eivät niin suoranaisesti liity muihin kiinteistöihin tai toimintoihin, kun taas koulukysymys on selkeästi laaja kokoisuus, jossa jokainen muutos vaikuttaa osaltaan myös muissa yksiköissä.

Asian yhteydessä keskustelu on käynyt kiivaana eri foorumeilla, ja erilaisia tilaisuuksia on riittänyt. Aktiiviset kuntalaiset ovat haastaneet päättäjiä. Tämä on erittäin hyvä asia, ja tärkeä osa edustuksellista demokratiaa. Monessa keskustelussa on kuitenkin päässyt valloille nykypäivänä valitettavan tuttu ilmiö, jossa asioista keskustelu eksyy keskustelukumppanien henkilökohtaisiin ominaisuuksiin, elämäntilanteeseen tai muuhun sellaiseen, joka vie itse asian taka-alalle ja johtaa siihen, että monet eivät keskusteluihin halua osallistua. Olen kuullut myös epäilyjä päättäjien kyvykkyydestä osallistua päätöksentekoon, jos asia ei suoranaisesti koske esimerkiksi lapsettomuuden takia häntä. Kannattaa muistaa, että päättäjä voi olla biologisista syistä lapseton tai hänen lapsensa voi olla menehtynyt. Eri mieltä saa olla, ja keskustella saa ja pitää reippaastikin, mutta parempi olisi, että edellämainituissakin tilanteissa vastapuoli hyväksytään keskustelemaan ja päättämään asioista. Etenkään kenenkään ei pitäisi joutua avaamaan tällaisia henkilökohtaisia kipeitä asioita julkisesti, vaikka onkin päättäjänä mukana hoitamassa yhteisiä asioita. Kukaan meistä ei ole kaikkien alojen asiantuntija, mutta jokaisella mukanaolevalla on jotain annettavaa.

Onneksemme suurin osa ihmisistä haluaa keskustella asiallisesti. Lauantaina valtuutetuille järjestetyssä keskustelutilaisuudessa, johon en itse työesteiden takia päässyt oli kuulemma hyvä vuorovaikutteinen meininki. Kiitokset siitä järjestäjille. Myös suorissa yhteydenotoissa olen saanut paljon hyviä näkökulmia ja konkreettisia ehdotuksiakin, jotka välitin selvitettäväksi kaupungin viranhaltijoille.

Arvoisa puheenjohtaja

Keskusteluissa on selkeästi välillä myös vahvaa vastakkainasettelun makua. Tulemme tänäänkin varmasti kuulemaan puheenvuoroja, joissa korostetaan omia ajatuksia muiden kustannuksella. Jokainen voi miettiä mikä on tarkoitusperä silloin, kun sanotaan, että ” juuri ME pidämme lapsia tärkeänä tms.” Minulle ei vielä ole tullut sellaista päättäjää vastaan joka ei olisi sitä mieltä, että lapset ovat tärkeitä. Vaihtoehdot voivat olla erilaisia, päämäärä lasten osalta varmasti kaikilla aivan sama. Lapsille tätä maailmaa rakennetaan, vaikka talousasioistakin puhutaan. Siltä ei päättäjä voi välttyä.

Taustat lasten määrän suhteen Riihimäellä ja koko Suomessa lienee kaikille jo selvillä. Meillä yli kolmensadan ikäluokista on tultu vuosi vuodelta alaspäin viime vuoden noin kahteensataan. Vaikka suunta on ollut jo pitkään tämä, joka vuosi on yllätytty, kun syntyvyys vieläkin jatkaa laskuaan. Yllätyksenä puolestaan ei ole tullut se, että suuret ikäluokat ikääntyy, ja hoitotarve kasvaa. Toivottavasti valtakunnalliset sote-ratkaisut valmistuu jossain vaiheessa, niin saamme senkin puolen tulevaisuuden tietoomme.

Näin merkittävässä asiassa oleellista ei ole ainoastaan se, mitä päätetään, vaan myös se, miten päätetään, ja minkälainen olo kuntalaisille koko prosessista jää. Jos asiasta päätetään nyt ja näillä tiedoilla, jää monelle varmasti sellainen olo, että kaikkea mahdollista ei ole tehty. Epäselvyydet on tärkeä selvittää.

Esitän sosialidemokraattisen valtuustoryhmän puolesta, että asia palautetaan uudelleenvalmisteluun ja tuodaan päätettäväksi seuraavaan mahdolliseen valtuuston kokoukseen, pienempiin palasiin jaoteltuna.

Ei siis välttämättä seuraavaan, vaan sitten kun tänään pyydettävät selvitykset on tehty ja asia on muutenkin valmis tuotavaksi päätöksentekoon.

Asioita, joita uudelleenvalmistelun tulisi ottamaan huomioon, tulisi olla esimerkiksi ne muutokset, jotka kaupunginhallitus teki viime maanantain kokouksessa.

Oma käsitykseni on, että joistain asioista valtuusto olisi valmis päättämään vaikka heti. Esimerkiksi Monarin toimintojen jatkaminen nykyisissä tiloissa vaikuttaa olevan tällä erää paras ratkaisu monen muunkin mielestä.

Tällaiset asiat voisi siis irrottaa kouluverkkopäätöksestä ainakin tällä erää. Tulevaisuudessa nuorisotoimi näkee itsensä Peltosaaren koulun yhteydessä ja se on toiveena varmasti ihan perusteltu. Tällöin saada koko toiminta varmasti entistä paremmaksi, kun nuoriso ja työntekijät pääsevät itse suunnittelemaan tilojaan.

Yksi asia, joka myös on aiheuttanut huolta, on liikuntasalien tilanne. Kuten kaupunginjohtaja totesi, on salien käyttöaste korkea. Jotta varmistamme jatkossakin riittävät tilat, on valmistelussa otettava huomioon, että liikuntasalitilan määrä ei saa vähentyä, jos vanhoja poistuu käytöstä. Eli uutta vähintään samoilla neliöillä takaisin. Tämä on erittäin tärkeä asia meidän liikuntaseurojen ja muidenkin yhdistysten kannalta.

Palveluverkon toteutusvaiheessa tulee myös varmistaa se, että kiinteistökulujen suhteellinen osuus kustannuksista pienenee ja palvelujen osuus nousee. Tämä on merkittävä asia koko tämän kokonaisuuden osalta.

Tällaisin terveisin toivon tähän kokoukseen ja muihinkin keskusteluihin eteenpäinkatsovaa ja toiset huomioonottavaa keskustelua. Tämän ja kaikkien muidenkin asioiden osalta.

Leave a comment

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *