Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja kaikki muut etäyhteyksien kautta kokousta seuraavat,

Vuosi on vierähtänyt ja taas olemme päättämässä kaupungin talousarviota. Ja minkälainen vuosi on ollutkaan.

Kukaan ei voinut viime vuoden talousarviokokouksessa ennustaa, että tällä kertaa tapaamme etäyhteyksien välityksellä, ja että siitä on jo ehtinyt tulla uusi normaali. Emme voineet silloin tietää, että vuosi 2020 tuo tullessaan pandemian, joka ajaa kaikki valtiot hyvin vaikeaan tilanteeseen. Covid-19:n vaikutukset ovat olleet valtavat niin valtioille, kunnille, yrityksille, yhdistystoiminnalle kuin kotitalouksillekin. Kaikki ihmiset ympäri maapallon olemme tällä hetkellä monella tapaa samassa veneessä.

Miten Riihimäki sitten asemoituu tässä tilanteessa?

Kunnat tuottavat suurimman osan ihmisten tarvitsemista lakisääteisistä ja muistakin hyvinvointiin liittyvistä palveluista, joko itse tai erilaisten kuntayhtymien kautta. Valtio tukee kuntien toimintaa valtionosuuksilla, ja ohjaa näin kunnat toimimaan koko suomalaisen yhteiskunnan parhaaksi. Tänä vuonna Suomi, kuten kaikki muutkin valtiot, on joutunut poikkeusoloihin, ja erilaisia tukimalleja on kehitetty, jotta yksityisen-, julkisen- ja vapaaehtoissektorin toimijat voisivat pärjätä vaikeiden aikojen yli. Valtio on lähtenyt tukemaan myös kuntia vahvalla kädellä, jotta ihmisiä lähimpänä olevat palvelut eivät häiriintyisi taloudellisten seikkojen takia.

Tästä tuesta on ollut hyötyä myös Riihimäellä, ja akuuteimmilta häiriöiltä on pystytty välttymään. Luonnollisesti kovimman työn ovat tehneet sairaanhoitajat ja muu terveydenhuollon henkilöstö, opettajat ja varhaiskasvatuksen työntekijät sekä kaikki muut, jotka ovat pitäneet elintärkeät palvelut käynnissä.

Siihen on tarvittu ja tarvitaan kaikkia. Näin on pystytty välttämään monissa maissa tälläkin hetkellä päällä oleva yhteiskunnan sulkeminen. Kannustan kaikkia vielä jaksamaan. Jos näin hyvin pärjätään jatkossa, pääsemme myös jaloillemme nopeammin kun tulevaisuus alkaa näyttää taas valoisammalta.


Julkisten palveluiden pyörittäminen on jatkuva prosessi, jolla ei ole päätepistettä. Eteenpäin pitää päästä niin tyynellä kuin myrskyssäkin. Jos tyynellä säällä pystyy vahvistamaan laivaa, niin silloin se kestää myrskynkin paremmalla todennäköisyydellä.

Näin voi sanoa Riihimäellä tehdyn. Kaupungin taloudellinen asema on vahvistunut lähivuosina, ja se mahdollistaa myös näinä myrskyisinä aikoina sen, että pystymme investoimaan muun muassa sivistys ja liikuntapalveluihin merkittäviä summia. Tämä ei olisi mahdollista, jos olisimme hyvin velkainen kunta, tai kriisikuntakriteerit kolkuttelisivat muilta osin ovella.

Olemme siis riittävän hyvässä asemassa tarjoamaan korkeatasoisia ja tasa-arvoisia palveluita, koska olemme välttyneet kerskakulutukselta ja koska maamme hallitus ottaa talouden osalta suurimmat paineet valtion kannettavaksi.

Vaikka pandemia helpottaisi mahdollisen tehokkaan rokotteen myötä tulevan vuoden aikana, muilta osin jälkiä korjataan vielä pitkään. Terveydenhuollon resurssit on ollut vahvasti sidottuna koronatilanteen hillitsemiseen ja hoitamiseen, joten terveydenhuoltoon syntyneitä jonoja tullaan purkamaan pitkään. Tämä vaatii yhteiskunnalta paljon taloudellisia panoksia ja riittävästi resursseja terveydenhuollon kovilla olevaan henkilöstöön. Edessämme on siis useiden vuosien haastava jakso. Siitäkin tulemme selviämään, mutta kenenkään ei kannata tuudittautua siihen, että paluu aiempaan normaaliin tapahtuu nopeasti.

Kaikissa tilanteissa täytyy olla selkeänä tavoitteena turvata kaikki ydintoiminnot niiltä osin kuin se on turvallista. Emme voi valikoida vain rusinoita pullasta, vaan vastata siitä hyvin laajasta kirjosta tämän kaupungin palveluita, joista jotkut on kaikille tärkeitä, ja joista kaikki on joillekin tärkeitä.


Arvoisa puheenjohtaja,

Vuoden 2021 talousarviota ja seuraavien vuosien taloussuunnitelmaa on valmisteltu jo kuukausia.

Toimialueiden viranhaltijat, lautakunnat, kaupunginvaltuuston talousarvioseminaari, kaupunginhallitus, puolueiden paikallisjärjestöt, valtuustoryhmät, ja ryhmien puheenjohtajat ovat käyneet keskusteluja yhdessä ja erikseen. Valmistelun myötä olemme päättämässä talousarviosta tässä kokouksessa.

Viime vuoden vastaavassa kokouksessa näimme jokusen yllätyksen, kun kaiken tämän prosessin ulkopuolelta tuli täysin uusia esityksiä, joita ei oltu valmisteltu mitenkään. Kuten joku silloin totesi, tähän on valtuutetulla oikeus. Se on täysin totta. On kuitenkin hyvä kaikkien tiedostaa, että tällaisissa esityksissä tarkoitusperä on joku muu kuin asian läpivienti. Jos jonkun asian kokee niin tärkeäksi, että haluaa sen läpi talousarviopäätöksen yhteydessä, silloin se kannattaa tuoda mahdollisimman aikaisin ja avoimesti yhteiseen keskusteluun. Silloin edellytykset päätökseen asti ovat olemassa. Toivottavasti tänään kaikki pyrkivät aidosti tekemään yhdessä kaupungin ja kaupunkilaisten kannalta parhaan mahdollisen talousarvion.

Kuten kaupunginhallituksen kokouksesta voidaan päätellä, äänestyksiä lienee toki luvassa. Ne kuuluvat demokratiaan, ja ovat luonnollinen osa päätöksentekoa.


Kaupunginhallituksessa äänestimme sosiaali- ja terveystoimen rahoituksesta. Me sosialidemokraatit olemme huolissamme resurssien riittävyydestä, jos toimiala vedetään liian tiukille. Lähivuosina sote-puolella on tehty erinomaista työtä, ja aina pystytty vaikeasta tilanteesta huolimatta puristamaan myös talousluvut sovittuun. Tätä ei voi pitää itsestäänselvyytenä.

Vaikka tulevat vuodet näyttävät haasteellisilta ikäihmisten määrän kasvaessa, emme koe olevamme ensi vuoden osalta sellaisessa tilanteessa, että kaupunginjohtajan esityksessä ollutta 1,1 miljoonan euron sopeutusta kannattaa ensi vuodelle tehdä. Sote-palveluiden taso halutaan pitää sellaisena, että tärkeät ongelmia ennaltaehkäisevät palvelut eivät kärsi. Tämä on pitkässä juoksussa järkevää myös taloudellisesti, mutta ennen kaikkea inhimillisesti.

Moni kotitalous on nyt kovilla lomautusten, työttömyyden kasvun ja monen yrityksen vaikean tilanteen myötä. Tässä tilanteessa täytyy olla erityisen tarkka, ettei kotitalouksien tilannetta vaikeuteta entisestään muun muassa palvelumaksuja korottamalla.

Toinen keskusteluttanut asia on kesäteatterin paikka. Emme mielestämme ole siinä tilanteessa, että asiasta voidaan päättää näillä tiedoilla. Vaihtoehtona sijainnille on kaksi hyvää, mutta täysin keskenään erilaista paikkaa.

Nykyisessä ei ole mitään vikaa, mutta hyvä on hahmottaa minkälaista eloa keskeisempi sijainti voisi tuoda koko kaupunkiin. Kun vertailu ja selvitys lupa-asioista on tehty, on parempi mahdollisuus päättää mitä tehdään, jos tehdään. Sen aika ei ole vielä tänään.


Arvoisa puheenjohtaja,

Viittasin aiemmin investointeihin. Iloksemme voimme todeta, että investointisuunnitelma sisältää merkittäviä panostuksia peruspalveluihin. Ensi vuonna investointitaso on vielä maltillisempi, mutta siitä eteenpäin investointitaso nousee reilusti yli kymmenen miljoonan euron. Perusparannusten ja infraan panostamisen lisäksi olemme tekemässä mittavia uudistuksia niin kirjaston rakennukseemme kuin uimalaamme.

Kirjaston puisto on juuri uusittu, ja lähiviikkoina pääsemme ihailemaan puistosta täydessä valaistuksessaan.

Erittäin tärkeää työtä kaupungin viihtyvyyden lisäämiseksi, kuten kaikki uudet valaistukset, joita kaupunkiin on lähiaikoina asennettu. Ajelin itse eilen rautatieasemalta ensin kohti Jukka Jalosen puistoa ja Västäräkiltä Kolmiopuistolle. Täytyy sanoa, että on hieno kokonaisuus, jota suosittelen kaikille, jotka eivät vielä ole tätä nähneet.

Kirjasto saa remontin yhteydessä myös sisätilojen osalta uuden ilmeen, mikä mahdollistaa varmasti myös toiminnallisesti paljon uutta.

Uimalan osalta puolestaan uudistusta ja kunnostusta kaipaa sekä uimahalli että maauimala. Vuosille 2022 ja 2023 painottuva perusparannus tulee varmistamaan sen, että myös jatkossa uimala on tärkeä osa upeaa Urheilupuistoamme ja kaupungin ympärivuotisia palveluita.

Tämä kaikki ja paljon muuta sisältyy tänään päätettävää talousarvioon. Kokouksen kulku näyttää, mikä on lopullinen muoto. Varmaa on kuitenkin se, että päätämme paljosta sellaisesta, josta moni kunta joutuu tässä vaiheessa pidättäytymään. Aiempien vaikeiden päätösten myötä se on vähintä mitä me valtuutetut voimme muille kuntalaisille tässä vaiheessa tehdä. Kehittää kaupunkia ja mahdollistaa laadukkaat palvelut tyynellä ja myrskyssä. Siihen pystymme, jos olemme valmiina yhteistyölle. Mitä vahvempi yhdessä tekemisen kulttuuri meillä on, sitä vahvemmin pystymme kaupunkia rakentamaan. Kaikki yhdessä kaikilla areenoilla missä toimimme Riihimäen ja riihimäkeläisten puolesta.

Leave a comment

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *