Tänään on 3 päivää vaaleihin. Kuvassa Ilta-Sanomien vaalikoneen kysymys polttoaineiden verotuksen laskemisesta. Polttoaineiden hinta nousi viime vuonna ennätyshintoihin, mikä vaikutti kaikkien ihmisten elämään suoraan tai välillisesti. Luonnollisesti esiin nousee tällaisessa tilanteessa valtion vastaantulomahdollisuudet veronalennusten muodossa. Helppo olisi sanoa, että ehdottomasti näin tulisi tehdä, mutta syvemmälle kysymykseen pureutumalla tämäkin asia näyttäytyy monitahoisempana.

Valtion velkataso on noussut vahvasti keskusteluun, kun viime vuosien kriisien ja muidenkin syiden takia velkamäärä on ollut huomattavassa nousussa. Vielä kun korkotasokin on noussut Euroopassa käytävän sodan myötä useilla prosenttiyksiköillä, korkokulut näkyvät jo miljarditasolla valtion budjetissa. Tästä johtuen kaikissa talouteen liittyvissä toimenpiteissä on pohdittava vaikuttavuutta. Polttoaineverojen kategorinen pudotus kuuluu niihin toimenpiteisiin, jotka ovat huomattavan kalliita. Suurin osa ihmisistä on sitä mieltä, että energiatuilla, veromuutoksilla tms. tulee tukea erityisesti heitä, jotka sitä eniten tarvitsevat. Kaikista parhaiten toimeentulevat pärjäävät taloudellisesti myös vaikeampien aikojen yli, kun pienempituloiset ovat nopeasti kuilun partaalla menojen noustessa. Polttoaineveron kevennys auttaisi eniten keski- ja hyvätuloisia, sillä keski- ja hyvätuloisilla polttoainekulujen osuus kulutuksesta, heidän käytettävissään olevista tulosta on suurempi kuin pienituloisella.

Lauri Jormanaisen vaalikonevastaus Ilta-Sanomien vaalikoneesta


Toki suurin osa pienempituloisistakin ajaa autolla esimerkiksi töihin, joten verotuksen alentamisesta hyötyisi kaikissa tuloluokissa olevat lyhyellä aikajänteellä. Kun ajatellaan, minkälaisiin ratkaisuihin ajaudutaan velkaantumista hillittäessä, ne keinot kohdistuvat usein kuitenkin vielä suorempaan pienituloisiin. Yhdenkään talouden menot eivät muodostu läheskään pelkästään polttoainekuluista, joten verotusta tulee tarkastella kokonaisuutena. Jos pienituloinen hyötyy vaikkapa 100€ kuukaudessa mahdollisesta polttoaineveron pudotuksesta, mutta seurauksena on 150€:n kuukausittainen lisälasku tämän vuoksi tehdystä säästötoimenpiteestä, ei polttoaineveron pudotus ole kannattava pienituloisen kannalta. Samalla joku paljon enemmän polttoainetta käyttävä ja parempituloinen saattaa hyötyä tehdystä muutoksesta, jolloin lopputulema on tavoitteiden vastainen. Poikkeustilanteisiin reagoidessa yleinen mielipide on tukien kohdistaminen heille, jotka sitä eniten tarvitsevat.

Lisäksi on muistettava, mikä taho hyötyy polttoaineiden myynnistä. Venäjällä on maailman suurimmat fossiilisten polttoaineiden varannot. Pitämällä verotuksen avulla polttoaineiden hintatasoa alhaalla, ruokimme myös polttoaineiden kulutusta, ja sitä kautta hyökkäyssotaa käyvää naapurivaltiotamme. Sekä talouden, että ilmaston kannalta olisi tärkeää, ettemme olisi niin riippuvaisia fossiilisista polttoaineista. Tämä ei tarkoita sitä, ettei polttoaineiden hinnasta tulisi olla huolissaan. Vaan sitä, että kaikissa tilanteissa tärkeintä on vähentää riippuvuutta fossiilisista polttoaineista sekä pyrkiä vähentämään kulutusta. Näissä onnistumalla olemme riippumattomampia rajojemme ulkopuolelta tuleville vaikuttamisyrityksille ja pystymme pienentämään hiilijalanjälkeämme.

Mielestäni on siis tärkeä hakea keinoja, joiden kokonaisvaikutus olisi taloudellisesti positiivinen pienempituloisille, eikä ylempänä esittämäni esimerkkilaskelman mukainen.

Kannatatko sinä verojen laskua, vaikka lopputulema kohdentuisi eniten hyvätuloisiin?

Leave a comment

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *