Päärata vs. metsärata

Kuvassa Ylen vaalikoneen kysymys Suomen raideliikenteen kehittämisestä. Etelä-Suomen rataverkosto kaipaa kehittämistä, sillä sen välityskyky ja kunto ei vastaa tulevaisuuden tarpeita. Rataverkostoon muodostuu paikoittaisen raiteiden vähäisyyden vuoksi pullonkauloja, jotka hidastavat liikennettä…

Read more
Päärataan panostuksia

Viikonloppuna törmättiin myös Hämeenlinnan kaupunginjohtaja Olli-Poika Parviaisen kanssa. Keskustelimme yhteisestä huolesta, joka on Etelä-Suomea halkaisemaan suunniteltu metsärata…

Read more