Tänään on 18 päivää vaaleihin. Kuvassa MTV3:n vaalikoneen kysymys nuorten mielenterveyteen panostamisesta. Mielenterveyden ongelmat ovat kasvava kansansairaus, ja erityisen huolettavaa on nuorten ihmisten pahoinvointi, joka on viime vuosina ollut selvässä kasvussa. Maailma on muuttunut monella tapaa, ja aikuisten kyky luoda lapsilleen turvallinen kasvuympäristö on uudenlaisten haasteiden edessä. Lisäksi yhteiskunnan rakenteet ovat muuttuneet. Lapsilta ja nuorilta vaaditaan itseohjautuvuutta yhä enemmän ja yhä nuorempana. Voidaan myös miettiä, onko koulujärjestelmän uudistukset luoneet lisäpainetta nuorille. 

Lisäksi älypuhelinten vetovoima on muuttanut kanssakäymistä, ja sosiaaliset taidot rakentuvat osittain eri pohjalta kuin ennen. Nuoret voivat saada netissä paljon ärsykkeitä asioista, joita ei välttämättä osata vielä käsitellä. Somekanavien avulla voi saada paljon hyödyllistä tietoa ja oppia, sekä valistavaa näkökulmaa ajankohtaisiin asioihin. Samalla on kuitenkin mahdollista kokea valtavia ulkonäköpaineita, epävarmuutta omasta kuuluvuudesta erilaisiin normeihin sekä vertailla omaa elämäänsä muiden elämään.

Kaikki tämä on yhteiskunnan kannalta tarkasteltuna melko hallitsemattomassa tilassa, koska meillä ei ole vielä sukupolvia, jotka ovat eläneet lapsesta saakka näiden kanavien kanssa. Lasten ja nuorten vanhemmilla ei ole riittävää ymmärrystä kaikista lieveilmiöistä (tai hyödyistä), joita eri somekanavilla on. Tällöin on vaikea päästä ehkäisemään ongelmia.

Lauri Jormanaisen vaalikonevastaus MTV3:n vaalikoneesta

Somen myötä myös perinteinen kiusaaminen on saanut uudet ulottuvuudet. Nyt kiusaaminen voi hetkessä saada hyvin laajat mittakaavat ja se ei ole sidottu aikaan tai paikkaan. Esimerkiksi tunnetaitoja opettamalla pystymme kehittämään lasten kykyä ottaa muut huomioon, tunnistamaan ja ilmaisemaan tunteita sekä käsittelemään niihin liittyviä tilanteita. Nämä ovat tärkeitä työkaluja tulevaisuuden hyvinvointiin.

Ongelmaksi muodostuu aikuisten esimerkki. Lapset eivät elä umpiossa erillään aikuisten maailmasta. Kaikki aikuisten käyttäytyminen antaa käyttäytymismalleja lapsille. Jos lapset näkevät ja kuulevat syrjintää, sovinismia, rasismia, vähättelyä, selän takana pahan puhumista jne., pitävät he sitä normaalina toimintatapana. Lapset ja nuoret näkevät somekanavien kautta paljon sellaista, joka on ristiriidassa sen kanssa, miten opetamme heitä käyttäytymään.

Kaiken kaikkiaan olemme lasten ja nuorten hyvinvoinnin suhteen aivan uuden yhteiskunnallisen haasteen edessä. Lasten ja nuorten pahoinvointi koostuu hyvin moniulotteista asioista, joiden ennaltaehkäisyyn tulee puuttua yhteiskunnallisesti hyvin monella tasolla sisältäen laadukkaan perhetyön, varhaiskasvatuksen, oppilashuollon ja ylipäätään kaiken mielenterveystyön.

Millä keinoilla tilannetta voisi parantaa tehokkaimmin?

Leave a comment

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *