Teimme aluevaltuustoryhmän puolesta kirjoituksen liittyen kaavailuihin supistaa sairaalapalveluiden tarjontaa Kanta-Hämeen alueella. Hämeen Sanomat julkaisi kirjoituksemme 24.1.

Asia on äärimmäisen tärkeä niin terveyspalveluiden kuin koko hyvinvointialueen toimintaedellytysten kannalta. Tässä kirjoitus kokonaisuudessaan:


Hämeen Sanomat uutisoi (23.1.) ministeri Lulu Ranteen (ps.) aikomuksesta tukea maan hallituksen tulevaa esitystä sairaalaverkosta, vaikka se merkitsisi Kanta-Hämeelle oman keskussairaalan toimintojen supistamista akuuttisairaalaksi.

Lulu Ranne on äänestetty kovalla äänimäärällä maakunnastamme eduskuntaan ja hänelle on sen pohjalta katettu tie ministeriksi. Kiitoksena luottamuksesta ministeri ilmoittaa kannattavansa esitystä, jonka mukaan supistettaisiin rakenteilla olevan Assi-sairaalan toimintoja sekä mahdollisesti sen jatkovaikutuksena suljettaisiin Forssan ja Riihimäen sairaalat.

Uutinen jo itsessään vaikuttaa maakunnan elinvoimaan ja työllisyyteen sekä erityisesti nykyisen sairaalan vetovoimaan rekrytointien näkökulmasta. Sillä on vaikutusta myös alueen pitovoimaan.

Nykyisen sairaalan ympärillä on sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten lisäksi valtava verkosto eri alojen asiantuntijoita, yrityksiä ja ennen kaikkea maakunnan asukkaita, jotka luottavat saavansa erikoissairaanhoidon palveluita vähintään nykyisessä laajuudessa myös tulevaisuudessa.

Perusterveydenhoito yhdessä erikoissairaanhoidon kanssa muodostaa myös työllisyyden ja elinvoiman näkökulmasta merkittävän kokonaisuuden maakunnan laajuisesti.

Kanta-Hämeen keskussairaalan pudottaminen niin sanotuksi akuuttisairaalaksi veisi alueelta muun muassa synnytykset ja tehohoidon ja johtaisi mahdollisesti kahden sairaalan sulkemiseen.

On siis syytä kysyä, onko perussuomalaiset puolue, joka haluaa edistää selvityksen tehneen työryhmän enemmistön esityksen eteenpäin viemistä tässä laajuudessa vaikka hallituspuolueiden riveistä on jo kuulunut, ettei näin laajasta selvityksestä ole edes hallitusohjelmassa sovittu?

Tätäkö ministeri Ranne hallituksen mukana on kannattamassa? Mitä tähän vastaa myös hallitusvastuussa oleva kokoomus?

Mihin Ranne perustaa väitteensä, että “ei pidä puolustaa asioita, joille ei oikeasti löydy perusteita”? Ranne on ollut tähän asti puoltamassa laajan päivystyksen Assi-sairaalaa, mutta yhtäkkiä nämä samat perusteet ja huolellinen, vuosien valmistelu ovatkin jääneet perusteettomiksi.

Oikeuskansleri on useaan otteeseen huomauttanut vakavasti hallitusta puutteellisista vaikutusten arvioinneista. Onko sairaalaverkon vähentäminen seuraava luku tähän surulliseen saagaan?

Nyt pitää kirkastaa mieliin sote-uudistuksen tavoitteet ja antaa työrauha hyvinvointialueille niiden toteuttamiseen.

SDP:n edustajina tulemme puolustamaan sairaalan jatkamista nykyisen palvelutason mukaisena ja kutsumme tähän yhteistyöhön mukaan laajasti maakunnan toimijoita.

SDP:n aluevaltuustoryhmän edustajat

Leave a comment

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *