Eutanasia lailliseksi Suomessa?

Kuolinavun antaminen ei ole laillista maassamme, ja kysymys tuntuu ikuisuusaiheelta, joka jakaa mielipiteitä. Vaikka moni haluaisi eutanasian laillistaa, vielä ei eduskunta ole kyennyt lakia siitä säätämään. Vastustajien argumentit keskittyy yleensä kahteen seikkaan…

Read more
Katkaistaanko jengiytymiskierre rangaistuksia koventamalla?

Rangaistusten koventaminen nähdään usein helppona keinona ratkaista monia rikollisuuteen liittyviä ongelmia. Tämäkään asia ei ole niin mustavalkoinen, mitä useista keskusteluista voisi päätellä. Rangaistusten kategorinen koventaminen johtaa vankien määrän kasvamiseen. Tämä edellyttää vankiloiden henkilöstön määrän lisäämistä…

Read more
Heikentävätkö älypuhelimet lasten oppimistuloksia?

Tänään on 11 päivää vaaleihin. Kuvassa MTV3:n vaalikoneen kysymys älylaitteiden vaikutuksesta lasten ja nuorten oppimistuloksiin. Suomi on perinteisesti kuulunut koulutuksen mallimaihin, ja erilaisissa oppimistuloksia mittaavissa testeissä maamme on sijoittunut kärkipaikoille. Lähivuosina tulokset ovat kuitenkin olleet laskusuunnassa, ja syitä on pohdittu useilla foorumeilla. Yhtenä vaikuttimena pidetään älylaitteiden yleistymistä yhä nuorempien lasten käytössä. Älylaitteiden käytössä ärsykkeet ovat […]

Read more
Eläkeläisten rahojen riittävyys

Eläkeläiset niputetaan usein keskusteluissa yhdeksi massaksi. Eläkkeiden tasossa on kuitenkin huomattavia vaihteluita. Osalla eläkkeet ovat huomattavan korkeita, kun osalla eläkeköyhyys on valitettava tosia…

Read more
Onko meillä varaa laadukkaaseen ja turvalliseen koulujärjestelmään?

Suomessa oppimistulokset ovat heikentyneet lähivuosina. Syitä on monia, mutta lisää niitä ei kannata luoda. Yhtenä tekijänä on ollut Sipilän hallituksen tekemät koulutusleikkaukset. Kokoomuksen, perussuomalaisten ja keskustan muodostaman hallituksen tekemät leikkaukset tekivät monella tavalla hallaa opetuksen järjestämiselle maassamme. Marinin hallitus on korjannut tilannetta, ja…

Read more