Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja muut läsnäolijat

Suuntaan ensin katseen viime vuoden talousarviokokoukseen. Sen avulla voidaan peilata, mitä vuoden aikana on tapahtunut, missä ollaan menty eteenpäin ja missä ei.

Vuosi sitten toivoimme, että talousarvioprosessia kehitetään toimivampaan suuntaan. Kiinnitimme huomiota muun muassa talousarvion käsittelyyn lautakunnissa.

Kaupunginhallitus oli istunut lähes kaksitoista tuntia asian parissa.

Tässä suhteessa ei olla menty eteenpäin — istuimme viime viikolla yli kaksitoista tuntia hallituksen talousarviokokouksessa.

Ennakoin viimevuotisen talousarviokokouksen olevan viimeinen laatuaan vanhalla kaupungintalolla. Totesin ensi vuonna valmistuvan uuden Uramon koulun toimivan myös valtuuston kokousareenana — täällä ollaan.

Viime vuonna huolena oli vuosia negatiivisena jatkunut väestönkehitys. Tuolloin totesin uskovani henkilökohtaisesti käänteen tapahtuvan ensi vuoden aikana, eli nyt kuluvan vuoden aikana. Ja näin on käynyt.

Tällä hetkellä näyttää siltä, että tuo ennustus on käymässä toteen. Syyskuun loppuun mennessä väkimäärämme on lisääntynyt noin viidelläkymmenellä. Jos vuoden viimeiset kuukaudet pitävät suunnan, voidaan tyytyväisinä todeta tappiollisen väestökehityksen katkenneen ainakin tällä erää. Pitkän ajan ennusteet näyttävät kuitenkin uhkaavilta suurimmalle osalle Suomen kunnista, joten töitä pitää tehdä jatkossakin joka sektorilla.

Vuosi sitten työttömien määrä oli ollut jo hyvän aikaa laskusuunnassa, ja selvästi valtakunnan keskiarvon alapuolella. Sama kehitys on jatkunut tänäkin vuonna Riihimäellä. Aletaan olla jo lähellä sellaisia lukemia, joista ei enää samanlaista työttömyyden vähenemistä ole odotettavissa. Tässä suhteessa voimme olla tyytyväisiä kehitykseen.

Teatterin jatkon turvaamiseksi löydettiin ratkaisu, joka takasi ammattiteatterin säilymisen Riihimäellä.” Näin totesin viime vuonna.

Nyt tiedämme, että teatteri on aloittanut toimintansa uuden omistajan alaisuudessa ja näyttämöllä on nähty maamme huippunäyttelijöitä.

Palveluverkkoselvityksen valmistuttua voimme tehdä tilojen käytön suhteen ratkaisuja vahvasti tulevaisuus mielessä.”

Tästä aiheesta voidaankin siirtyä enemmän tähän hetkeen ja tulevaisuuteen:

Vuoden 2020 talousarvion lähtökohdat

 

Arvoisa puheenjohtaja,

 

Tässä kokouksessa piti päästä ratkomaan palveluidemme tulevaisuutta. Palveluverkkoselvitys odottaa kuitenkin valmistumistaan muutaman viikon päästä, mikä on harmillista. Emme pääse tekemään niitä ratkaisuja, jotka ovat jo aikansa odottaneet päättämistään. Tällä kertaa syynä ei ole poliittisen päätöksenteon hitaus.

 

Sitten menen Riihimäen kaupungin taloudelliseen tilanteeseen, joka keskusteluttaa lehtien palstoilla, turuilla ja toreilla sekä somekeskusteluissa. Talousarviokirjan sivulla 6 todetaan kohdassa ”Talouden keskeiset mittarit”, että ”talouden tarkastelu toteutetaan kriisikuntakriteerien avulla.”

Riihimäenkin talouden nykytilaa voi kuvata parhaiten niiden avulla. Kriteerejä emme taida nykyään täyttää enää miltään osin, joten edellytykset hyvään tulevaisuuteen Riihimäellä ovat olemassa, kunhan emme ajaudu sellaiseen tilaan, että emme pysty tekemään päätöksiä. Laadukkaat palvelut pitää olla tavoitteena hamaan tulevaisuuteen saakka. Se edellyttää jatkuvaa reagointia. Kaikki muutkin kunnat pyrkivät tähän, joten ei ole varaa jäädä tuleen makaamaan.

Paljon on ollut puheissa tämä 4,8 milj.€. Ihmiset ovat ihmetelleet, mistä nyt otetaan yht’äkkiä 4,8 miljoonaa pois. Tämä on ollut varmaankin huonosti viestittyä kaupungin ja meidän päättäjienkin osalta. Emme ole nykyisistä palveluista leikkaamassa 4,8 miljoonaa, vaan summa perustuu siihen, että olemme saaneet toimialueilta sellaiset esitykset syksyllä, että ne ovat huidelleet kuutisen miljoonaa euroa keväällä tehdyn talousarvioraamin yli. Ja siihen me vertaamme näitä lukuja. Sen takia meillä on talousarviokirjassa lukuja jokaisen toimialueen kohdalla säästötarpeesta. Se ei tarkoita sitä, että me olemme leikkaamassa palveluita pois. Sen takia meillä on yt-neuvottelut käynnissä, jotta meidän omalla henkilöstöllä on mahdollisuus vaikuttaa ratkaisuihin ja hakea parhaita mahdollisia palvelumalleja meidän kaupunkiin. Sitä kautta pääsemme eteenpäin tästä tilanteesta niin, ettemme ajaudu samanlaiseen tilanteeseen, jossa moni kunta on. Eli jouduttaisiin tekemään todella kipeitä ratkaisuita ja leikkaamaan palveluista.

Kasvuprosentit eivät voi huidella yli viiden prosentin, kun mistään ei ole tulossa sellaisia tulovirtojen kasvua. Tällä viittaan nimenomaan siihen, että esityksessä on ollut sellaisia lukuja, jotka eivät ole pitkässä juoksussa kestäviä. Siinä mielessä henkilöstön mukaan ottaminen ratkaisujen hakemiseen on tärkeää. Meille demareille palvelut ja niitten laatu on ollut aina tärkeitä ja niin tulee olemaan myös jatkossa.

Jos talousarviokirjaa lukee ”kuin piru raamattua”, sieltä näkee säästöjen kohdistuvan henkilöstömenoihin. Tämä on tekninen asia, ja ratkaisut ei tietenkään tule käytännössä menemään näin. Siihen ei kannata tässä vaiheessa kiinnittää liikaa huomiota.

Positiivisuutta

 

Tässä vaiheessa me kaikki voimme olla tyytyväisiä maamme hallituksen ratkaisuihin, jotka auttavat huomattavasti kuntataloutta ja näin myös Riihimäkeä.

– Kuntien leikkauspolitiikka päättyy ja indeksikorotukset palautetaan.

– Kuntia tuetaan kaikkiaan 1,1 miljardilla eurolla enemmän kuin vuonna 2019.

Eli valtion taloutta ei enää paikata kuntia kurittamalla. Siitä kiitokset nykyiselle hallitukselle.

 

 

Investoinnit

 

Olen puhunut enemmän isoista luvuista ja talousarvion lainalaisuuksista, jotta kaikki ymmärtäisivät mistä on kyse. Meille päättäjillekin se saattaa välillä olla vaikeaa, mutta ennen kaikkea muille kuntalaisille emme osaa aina kertoa sillä samalla kielellä, mitä ihmiset ymmärtävät. Meillä on helpomminkin ymmärrettäviä asioita leivottu talousarvioon, etenkin investointiosaan.

Yksi tällainen asia on Kino Sampo, joka on meille kaikille tärkeä historiallinen kulttuurikeskus, jossa tarjolla on niin teatteria kuin elokuviakin, ja se on hyvä harrastuspaikka Suomen suurimman nuorisoteatterin väelle. Rakennus kaipaa kunnostusta, ja hyvä että nyt pystymme siitä huolehtimaan.

Myös kesäteatteri on tärkeä osa Riihimäkeä. Vielä emme ole päättäneet missä se jatkossa sijaitsee. Tiloja parantamalla saamme joka tapauksessa monipuolistettua käyttömahdollisuuksia.

Investoinneissa on pieniä summia laitettu myös liikuntapaikkoihin. Kyse on todella pienistä summista. Joku saattaa ajatella, että nämä eivät ole kovin merkityksellisiä, mutta ne ovat. Tämä on osa meidän kaupungin palvelutarjontaa, jolla saadaan paljon liikettä aikaiseksi, ja joka näkyy suoraan ihmisten arjessa. Saamme muun muassa rakennettua beach volley kenttiä lisää, tekonurmea saadaan kunnostettua ikävien ilkivaltatapausten jälkeen jne. Nämä ovat niitä pieniä tärkeitä asioita, jotka vaikuttavat suoraan siihen, minkälaista Riihimäellä on elää ja harrastaa.

Henkilöstöpolitiikka

Olemme lähiaikoina keskustelleet paljon oman henkilöstön määrästä. Oudoksumme sitä, miten olemme ajautuneet sellaiseen tilanteeseen, että sijaismäärärahat kasvavat koko ajan. Mielestäni olemme melko suorasanaisesti tuoneet esiin, että meillä pitää olla oman henkilöstön määrä optimaalisella tasolla. Me emme ole oikeita ihmisiä määrittelemään, mikä se taso on. Kaupungin henkilöstön ja erityisesti esimiesten tiedossa pitää olla, mikä se optimaalinen määrä on. Näin saamme sijaiskuluja karsittua, ja samalla palvelut tuotettua laadukkaasti. Meillä on hyvä ja osaava henkilöstö, ja jos omaa henkilökuntaa on riittävästi, on se palvelujen laadun kannalta ja taloudellisestikin paras ratkaisu.

Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä haluaakin kiittää kaupungin henkilöstöä ja kaikkia niitä muitakin tahoja, jotka päivittäin pyörittävät kaupungin palveluita, niin kuntayhtymissä kuin toisella ja kolmannellakin sektorilla. Kiitokset kuuluu myös muille puolueille ja ylimmille viranhaltijoille. Ja tietysti myös kaikille kuntalaisille, jotka ovat eri kanavia pitkin osallistuneet näihin yhteisiin asioihimme. Tässä salissa on 43 kuntalaista, jotka on tänne valittu hoitamaan asioita kaikkien puolesta. Yhteistyöllä lopputulos on aina parempi kuin eri suuntiin vetäminen.

Päätösesitys

Viittasin aiemmin palveluverkkoselvityksen keskeneräisyyteen. Viime vuoden valtuustossa tein seuraavanlaisen esityksen:

Itäisten alueiden koulu- ja kasvatuspalvelujen kehittäminen edellyttää palveluverkkoselvityksen ja väestöennusteen valmistumisen myötä päätöksen tekemistä alueelle tarvittavasta rakennusinvestoinnista. Päätös tehdään vuoden 2020 talousarvion valmistelun yhteydessä. Samalla huomioidaan aseman seudun kehittäminen.”

Esitys hyväksyttiin lopulta yksimielisesti.

Nyt olemme siinä tilanteessa, että emme voi toimia tuon päätöksen mukaisesti. Olemme tässä kyseisessä kokouksessa, mutta palveluverkkoselvitys ei ole valmiina. Valtuuston yhteinen tahto on, että itäisellä alueella on toimivat palvelut myös jatkossa. Jotta se näkyisi myös talousarviokirjassa, teen esityksen;

Talousarviokirjan sivu 26, toinen kappale, lisäys:

”Toimet kaupungin itäisten alueiden koulu- ja kasvatuspalveluiden kehittämiseksi käynnistetään välittömästi palveluverkkoselvityksen valmistumisen jälkeen.”

 

– Late

Leave a comment

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *