img_1615

Luin toimittaja Pia Hermeen jutun Ulkoilureitit ja maauimala ykköspaikkoja Riihimäellä (AP 21.10) perjantain Aamupostista ja huomasin siinä hämmästyksekseni pahan asiavirheen. Jutussa käsitellään mm. kaupungin liikuntapalveluiden teettämää liikuntapalvelututkimusta. Liikuntapaikkamaksujen nousuun liittyen Herme kirjoittaa: “Maksut nousivat viime vuonna, mutta ne eivät kyselyn mukaan ole vaikuttaneet liikunnan harrastamiseen.”
Kulttuuri- ja vapaa-aikajaoston 18.10.2016 kokouksen esityslistassa, jota oletan toimittajan pitäneen lähteenään, lukee seuraavasti: “Vastaajista enemmistö (68%) ilmoitti, että harrastamisesta perityt maksut eivät ole vaikuttaneet heidän liikunnan harrastamiseen.” Perittyjen maksujen vaikutuksista kysyttäessä oletettavasti viitattiin kyselyn edeltävässä kohdassa selvitettyyn liikuntaharrastusten kustannusten nousuun. 46% kyselyyn vastanneista ilmoitti kustannustensa nousseen 1.1.2015 voimaan tulleiden liikuntapaikkamaksujen seurauksena.

Kun 68% ilmoittaa, että maksut eivät ole vaikuttaneet liikunnan harrastamiseen, on oleellista huomioida, että 32% on tällöin kokenut maksujen vaikuttaneen. Silti toimittaja toteaa yksiselitteisesti, että maksut eivät ole vaikuttaneet lainkaan. Huomauttaisin, että 32% tuhannesta ihmisestä on 320 ja kolmestakymmenestätuhannesta 9600. Jos kyselyn katsotaan edustavan riihimäkeläisiä, niin tuossa on melkoinen joukko, joiden liikkumiseen nousseet maksut ovat vaikuttaneet — kovin moneen tuskin liikunnan määrää lisäävästi. Joku on toki saattanut siirtyä halvempaan liikuntamuotoon, mutta varmasti iso osa vaikutuksia kokeneista on vähentänyt/joutunut vähentämään liikunnan harrastamista.

Kyselyn tulos on luonnollisesti suuntaa antava mutta jonkinlaista osviittaa se antaa vaikutuksista. Riihimäen mittakaavassa puhutaan siis tuhansista henkilöistä, joten on erittäin harhaanjohtavaa kuitata tulos kuten toimittaja on tässä tehnyt. Näin olisi, vaikka puhuttaisiin vain sadoista. Virhe on saattanut tulla, kun merkkimäärää on pitänyt vähentää, mutta nyt koko kyselyn tärkein asia on muuttunut joksikin muuksi. Itse olisin otsikoinut jutun näin: “Nousseet liikuntapaikkamaksut ovat vaikuttaneet jo joka kolmannen riihimäkeläisen liikkumiseen”

On jo toisen keskustelun aihe, pitäisikö ilmenneistä vaikutuksista olla huolissaan. Minun mielestäni pitäisi, mutta tässä yhteydessä haluaisin lähinnä kyselyn tulokset tuotavan esiin todenmukaisina. Sen jälkeen toivoisin Aamupostin haastattelevan jotakuta liikunnan terveysvaikutusten asiantuntijaa, joka voisi kertoa mitkä ovat liikunnan vähenemisen seuraukset.

One thought to “Totuus liikuntapalvelututkimuksen tuloksista”

Leave a comment

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *