Tänään on 19 päivää vaaleihin. Kuvassa Ylen vaalikoneen kysymys liikunnan roolista peruskoulussa. Liikkeen määrän väheneminen on merkittävä yhteiskunnallinen ongelma. Liikkumattomuuden aiheuttamat kustannukset ovat vuositasolla useamman miljardin joka vuosi. Hyötyliikunta on vähentynyt jatkuvasti, ja liikunnan harrastaminen painottuu aina vain enemmän seuratoimintaan. He, jotka eivät ole mukana seuratoiminnassa, saattavat jäädä jo lapsena kauas liikuntasuosituksista. Ja heitä on paljon. Liikunnallisen elämäntavan omaksuminen jo lapsena on tärkeää, ja monien taitojen oppiminen on vaikeampaa aikuisena. Tämä on oleellinen tekijä motivaation kannalta. Toki nykyään valikoima eri liikuntamuotojen välillä on monipuolistunut etenkin kaupungeissa, joten vaihtoehtoja löytyy laajasti. Tästä huolimatta terveytensä ja hyvinvointinsa kannalta liian vähän liikkuvien ihmisten määrä kasvaa jatkuvasti.

Lauri Jormanaisen vaalikonevastaus Ylen vaalikoneesta

Tästäkin syystä peruskoulun rooli liikunnan mahdollistajana kasvaa. Erilaisia keinoja liikkeen lisäämiseksi on kehitetty, ja tätä työtä tulee jatkaa. Se, tapahtuuko liike liikuntatunnilla, jollain muulla oppitunnilla, välitunnilla vai koulupäivän yhteydessä järjestetyssä kerhossa/harjoituksissa, ei ole oleellisinta. Liikkeen määrä ratkaisee. Paras terveysvaikutus saadaan sillä, että lapset pitävät siitä mitä tekevät, oppivat liikunnan perustaitoja ja innostuvat liikkumaan myös koulupäivän ulkopuolella. Tässä onnistumalla ennaltaehkäisemme tehokkaasti monia terveydellisiä ja sosiaalisia ongelmia. Liikkeen lisäämisen tuomat hyödyt yhteiskunnalle ovat kiistämättömät, joten sen takia siihen tulee panostaa.

Mitkä olisivat parhaat tavat liikkeen lisäämiseen vähän liikkuvien osalta?

Leave a comment

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *