Istuimme eilen viimeistä sotelautakunnan kokousta ennen kesätaukoa. Asialista oli poikkeuksellisen pitkä, ja sisälsi paljon tärkeitä asioita.

Aluksi sotejohtaja informoi lautakuntaa lyhyesti eri hoivapaikkojen kuulumisista. Eniten haasteita tällä hetkellä tuottaa Riihikodin yksikkö, ja ongelmien korjaamiseksi ollaankin ryhtymässä laajoihin selvitys/parannustoimiin.

Kävimme myös laajalti läpi niin Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymän kuin Riihimäen sosiaali- ja terveystoimen taloudellisia asioita. Taloudellisessa mielessä asiat ovat hyvissä kantimissa. Raameissa on pysytty, jopa osin voittoa tuottaen. Tämä luo hyvää pohjaa palvelujen kehittämiseen.

Kokouksen merkittävimpiä päätöksiä olivat kuitenkin lisävakanssien esityksien hyväksynnät.

Ikäihmisten palveluohjaukseen esitettiin kahta lisävakanssia, ja vammaisten henkilöiden sekä vammaisten lasten perheiden erityisen tuen sekä ohjauksen varmistamiseksi yhtä lisävakanssia. Lasten, nuorten ja perheiden sosiaalisen hyvinvoinnin palvelujen puolelle esitettiin peräti viittä uutta vakanssia. Kaikki uudet vakanssit hyväksyttiin lautakunnan yksimielisellä päätöksellä.

Ajatuksena on mahdollistaa täsmällisempi palveluunohjaus, eli tarjotaan oikeanlaista apua oikeaan aikaan. Toimintaympäristöä pyritään siis kehittämään reagoivasta proaktiiviseen suuntaan. Autetaan ihmistä ongelmien ollessa vielä suhteellisen pieniä ja helpommin hallittavia.

Lisäksi kokouksessa käsiteltiin lautakunnan yhdistyksille myöntämät avustukset vuodelle 2019. Jakovaraa ei ollut paljoa, joten avustettavien yhdistysten määrää ja jaettavia tukisummia jouduttiin karsimaan suhteessa anottuihin avustuksiin.

Lopuksi saimme tiedoksi arvion vanhusten palvelujen riittävyydestä ja laadun arvioinnista, sekä käsittelimme valtuustoaloitetta lukollisten huumeneularoskisten asentamiseksi Riihimäelle.

Jälkimmäiseen kohtaan lautakunta päätyi pyytämään lisäselvityksiä käytännön järjestelyihin niin poliisilta kuin erinäisiltä kaupungin toimielimiltä.

Näihin tunnelmiin sotelautakunnan demariryhmä haluaa toivottaa kaikille hyvää Juhannusta, sekä virkistävää ja lämmintä kesää. Syksyllä palataan asiaan!

Ari Ruottinen      Sotelautakunnan vpj.

Seppo Karjalainen   Sotelautakunnan jäsen

Lauri Jormanainen   Kaupunginhallituksen edustaja

Leave a comment

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *